Hướng dẫn cách xác minh tài khoản được tích xanh trên Facebook

Huy hiệu xác minh màu xanh da trời  cho mọi người biết đó là trang cá nhân hoặc Trang chính thức phục vụ lợi ích của công chúng.

" Huy hiệu xác minh màu xanh da trời  cho mọi người biết đó là trang cá nhân hoặc Trang chính thức phục vụ lợi ích của công chúng.
Chúng tôi áp dụng huy hiệu xác minh màu xanh da trời cho các thương hiệu, tổ chức truyền thông và người của công chúng đủ điều kiện. Điều kiện để nhận được huy hiệu xác minh màu xanh da trời dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như tính đầy đủ của tài khoản, sự tuân thủ chính sách và lợi ích của công chúng.
Nếu tài khoản của bạn không có huy hiệu xác minh màu xanh da trời, có những cách khác để mọi người biết đó là tài khoản chính thức của bạn. Ví dụ: từ trang web chính thức, trang cá nhân Instagram hoặc tài khoản Twitter của mình, bạn có thể liên kết đến Trang hoặc trang cá nhân Facebook." Theo Facebook.
Page tích xanh của ông chủ Facebook

Chủ đề:
Các bài viết khác:

Hotline: 0915 690 755