Cách Chèn Link Cho Bài Viết

Trong tháng 02/2017 vừa qua, Zalo Official Account chình thức mở tính năng đường dẫn liên quan (link out) cho tất cả các Official Account.

Hotline: 0915 690 755 //