Kích thước Album ảnh trên Facebook

Tỉ lệ ảnh đúng với kích thước chuẩn trên Facebook sẽ cho bạn có những bức ảnh đẹp và hài hòa. Sẽ giúp khách hàng khi thấy bài viết của bạn trong hấp dẫn và đẹp...


Facebook ngập trong tiền quảng cáo

Doanh thu và lợi nhuận Facebook tăng vọt trong quý II, khi tiền quảng cáo và người dùng tiếp tục đổ vào mạng xã hội lớn nhất thế giới.Hotline: 0915 690 755 //